Her er du: Om RIU Forside  Print  Sitemap  Skriv til Roskilde Idræts Union
 

Beskrivelse af RIU

Roskilde Idræts Union (RIU) blev stiftet den 26. November 1926 som en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Roskilde Kommune. RIU har i dag ca. 75 lokale idrætsforeninger som medlemmer, og disse tæller ialt ca. 32.000 medlemmer.

Unionens formål er at være bindeled mellem idrætsforeningerne i Roskilde Kommune, og derved varetage de tilsluttede foreningers generelle idrætspolitiske interesser i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger i overensstemmelse med Unionens vedtægter, herunder at koordinere den fælles udnyttelse af de kommunale inden- og udendørs anlæg, og at bistå de tilsluttede foreninger ved forhandlinger med Roskilde Kommune på en sådan måde, at Unionens medlemmers interesser samlet tilgodeses i videst muligt omfang.

RIU ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som alle kommer fra medlemsklubberne, og er valgt af repræsentanter fra medlemsklubberne på det årlige repræsentantskabsmøde.