Her er du: Idrætspriser > ForeningLet Digitaliserings Pris Forside  Print  Sitemap  Skriv til Roskilde Idræts Union
 

 

 

 

 

 

ForeningLet Digitaliserings Pris

 

ForeningLet uddeler én gang årligt en Digitaliserings Pris på 5.000 kr.

I betragtning kan komme personer eller foreninger, der innovativt har taget IT/digitalisering

ind i foreningslivet. Det være sig på klubadministrations siden eller i udvikling af klubtilbud 

og hvor IT er det bærende element.

Berettiget til at stille forslag er såvel enkeltpersoner som lokale idrætsklubber.

den endelige beslutning om prismodtager træffes af Roskilde Idræts Unions bestyrelse.

Forslag skal være Roskilde Idræts Unions kontor i hænde indenfor den angivne tidsfrist. 

Prisen uddeles en gang årligt ved RIU´s årlige Idrætsfest

 

Prismodtagere:

2017: HVB e-sport